Ons Kenniscentrum

Ons Kenniscentrum

Het Kenniscentrum verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis met relaties van Rosenberg op het gebied van installatietechniek, luchtbehandelingstechniek, regeltechniek en wetgeving voor toepassingen in de industrie, kantoren, zwembaden en gestapelde woningbouw.

Kennis en ervaring


Het Kenniscentrum beschikt over consultants met gezamenlijk meer dan 100 jaar branche-ervaring. Zij nemen actief deel aan technische werkgroepen in organisaties zoals Binnenklimaat Nederland, TVVL en Eurovent. Ze weten technisch van de hoed en de rand maar zijn ook goed op de hoogte van de geldende wetgeving zoals EU verordeningen, het Bouwbesluit en de nieuwe omgevingswet die in 2024 van kracht is geworden.

Deze kennis is ook voor u beschikbaar. Wij vertalen graag uw klimaatwensen naar technische eisen. Hierbij maken wij bijvoorbeeld gebruik van het PVE gezonde kantoren en zorgen wij op deze manier voor oplossingen en maatwerk, hetgeen wij u kunnen aanbieden dankzij onze eigen productiefaciliteiten.

Wij kunnen maatwerk voor u verzorgen met de door ons geleverde geïntegreerde regeltechniek.

Wij adviseren u van gezonde oplossingen waarbij er tevens rekening wordt gehouden met het reduceren van eventuele toekomstige aerogene besmettingen. Wij bespreken de uitkomsten van deze berekening, op basis van het Wells-Riley model, graag met u en kunnen u voorzien van een passend en concreet advies.

     

Life Cycle Cost analyse ook voor zwembaden

Wanneer er gezonde technische eisen gesteld zijn, realiseren we deze vervolgens tegen de laagst mogelijke gebruikskosten. Een kunststof luchtbehandelingskast met een Eurovent energie label A is een goed begin voor uw duurzame en energiezuinige project. Om zeker te weten wat voor uw project de meest geschikte uitvoering is, geeft een Life Cycle Cost berekening veel zekerheid. Zo is eenvoudig tot drie verschillende luchtbehandelingskasten per berekening met elkaar te vergelijken op energie-, onderhouds- en investeringskosten.

Wij beschikken over Life Cycle Cost berekeningen voor kantoren en utiliteit, maar ook over gespecialiseerde berekeningen voor zwembaden waarmee wij uw luchtbehandelings-systeem kunnen ontwerpen, selecteren en toetsen aan de nieuwe Bhvbz. Dit nieuwe Besluit hygiëne & veiligheid badinrichtingen & zwemgelegenheden stelt voor het eerst stevige eisen aan de luchtkwaliteit. De waarde voor trichlooramine in de lucht mag maximaal 0.5 mg/m3 bedragen. Het is met deze nieuwe wetgeving voor het eerst dat de luchtkwaliteit in de zwemzaal onderdeel wordt van toetsbare voorschriften. De meest slechte locatie in de zwemzaal is hier maatgevend. Dit houdt ook in dat de kwaliteit en gelijkmatigheid van de luchtverdeling veel belangrijker gaat worden.

Onze zwembad oplossingen

Life Cycle Cost analyse ook voor zwembaden

Zwembaden en omgevingswet

Onze regelingen houden nu al rekening met de nieuwe Bhvbz (onderdeel van de omgevingswet) en geven extra aandacht aan luchtkwaliteit en luchtverdeling. De volgorde regeling voor ventilatiedebiet, verwarming en bypass is maximaal energiezuinig.

Ook als lid van de Expertgroep Zwembaden delen wij graag onze kennis om tot duurzame klimaatoplossingen van klasse te komen. Nieuwsgierig hoe we dit doen vanuit de omgevingswet? Bekijk dan hier het nieuwe praktische handboek uitgegeven door de Expertgroep Zwembaden van Water Alliance. Liever een papieren versie van dit handboek? Neem dan contact op met uw accountmanager of met Ir. Gertjan Middendorf, Technisch Directeur bij Rosenberg en tevens manager van ons Kenniscentrum.


Opbouw stuursignaal bij afnemende warmtevraag

Contactpersonen

 

Ir. Gertjan Middendorf Ing. Kees van Haperen Ing. Dennis van Eck

Ir. Gertjan Middendorf
Technisch Directeur 
06 30 96 60 04
email

Zwembadtechniek
Life Cycle Cost analyse
Installatietechniek
Corona en ventilatie
Wetgeving

Ing. Kees van Haperen
Consultant Kenniscentrum
030 274 82 82
email

Eurovent
Productontwikkeling
Luchtbehandeling

Ing. Dennis van Eck
Engineering
030 274 82 90
email

Eurovent certificering
Productontwikkeling
Regeltechniek

 

Jeroen Peek Ing. Duncan Reiche Jozef Janusch

Jeroen Peek
Regeltechniek
06 53 54 48 56
email

Priva software en schema’s
Hydraulische schakelingen
Warmte- en koudeopwekking
Warmtepompen

Ing. Duncan Reiche
ICT
030 274 82 82
email

Selectiesoftware RoCalc
Netwerk security
AVG beheer
AutoCAD

Ing. Jozef Janusch
Engineering
030 274 82 88
email

Productontwikkeling
Warmte- en koudeopwekking