Is uw zwembadklimaat klaar voor 2024?

Het nieuwe Besluit hygiëne & veiligheid badinrichtingen & zwemgelegenheden (Bhvbz) stelt voor het eerst stevige eisen aan de luchtkwaliteit. De waarde voor trichlooramine in de lucht mag maximaal 0.5 mg/m3 bedragen. Het is met deze nieuwe wetgeving voor het eerst dat de luchtkwaliteit in het zwembad onderdeel wordt van toetsbare voorschriften. De slechtste locatie in de zwemzaal is hier maatgevend. Dit houdt in dat de kwaliteit en gelijkmatigheid van de luchtverdeling ook veel belangrijker gaat worden.

Hoe bereik je goede luchtkwaliteit?

De eerste stap voor goede luchtkwaliteit is altijd een goede waterbehandeling zodat er weinig schadelijke bijproducten uit het wateroppervlak vrijkomen. De tweede stap is het afvoeren van deze bijproducten door goede ventilatie met voldoende verse buitenlucht. De derde stap is goede luchtverdeling.

Voor trichlooramine bestaat helaas geen continu sensor en voor deze meting is een labmonster noodzakelijk. Bij een gemeten onvoldoende luchtkwaliteit volgt, net zoals bij onvoldoende waterkwaliteit, sluiting van het bad.


De nieuwe Bhvbz toetst op luchtkwaliteit

Hoeveelheid waterdamp volgens de VDI

De hoeveelheid vocht die uit het bad verdampt is afhankelijk van badgebruik, watertemperatuur en luchtcondities. Bij de gegeven ontwerpcondities en gelijk badgebruik is de hoeveelheid af te voeren waterdamp dus altijd een constante. Deze hoeveelheid is te berekenen met de formules uit de VDI 2089 richtlijn. Deze berekeningsrichtlijn (geen norm) is opgesteld door de Verein Deutscher Ingenieure. Het nominale ontwerpluchtdebiet wordt berekend op basis van een delta x van 5.3 g/kg.

klikblok oplossingen zwembaden

Ons product | Zwembaden

  

vita 570x353

Referenties | Zwembaden

    

knowledgecenter rood

Ik heb een vraag

  

Buitenlucht aandeel theorie en praktijk

Wanneer de buitenlucht erg koud en droog is volstaat veel minder buitenlucht. De VDI 2089 is aan de veilige kant en het is dan ook een bekend gegeven in de vakliteratuur dat deze ontwerprichtlijnen leiden tot grotere klimaatinstallaties dan strikt noodzakelijk. In de praktijk is er dus regelmatig sprake van minder uitdamping uit het bad. Mede daarom hanteren wij de Rosenberg/ASHRAE berekeningsmethode voor het ontwerp van uw luchtbehandeling.

Meer weten? Download hier direct ons Kenniscentrum memo.

Minder uitdamping in de praktijk

De mindere uitdamping van het bad geeft in het hele stookseizoen een lagere luchtkwaliteit dan volgens het VDI ontwerp mag worden verwacht. Immers: hoe lager de buitentemperatuur, hoe lager het buitenluchtaandeel, hoe lager de luchtkwaliteit. Het is goed om er bij stil te staan dat de uitdamping van schadelijke stoffen een zelfstandig proces is in afhankelijkheid van vooral de waterbehandeling en niet van de uitdamping van het bad. Onze kunststof luchtbehandelingskasten zijn ook in een zwembadklimaat corrosie vrij, waterdicht en voorzien van de hoogste thermische klasse T1/TB1.

Direct de afmetingen en de prijs van uw LBK bepalen? Gebruik de Direct Offerte Tool.


Kunststof corrosie vrij, waterdicht en T1/TB1

Hoe kunt u voldoen aan de nieuwe Bhvbz in 2024?

Om te voldoen aan de nieuwe omgevingswet zijn de zwembad oplossingen van Rosenberg onder andere voorzien van extra geïntegreerde regeltechniek waarbij kan worden bijgestuurd op de luchtkwaliteit in de winter zonder regelkringen te doorbreken. Graag zijn we u behulpzaam met het ontwerp van uw zwembadventilatie met realistische verdampingsberekening. Wij nemen uw zorgen uit handen door een goed beheersbaar zwembadklimaat te garanderen. Neem contact op met uw accountmanager of met Ir. Gertjan Middendorf, Manager van ons Kenniscentrum.

Is een Eurovent energie label A voldoende?

Een kunststof luchtbehandelingskast met 12 jaar garantie en een Eurovent energie label A is een goed begin voor uw zwembadontwerp. Om zeker te weten wat voor uw zwembadproject de meest geschikte uitvoering is, biedt onze nieuwe Life Cycle Cost berekening veel zekerheid. Zo is eenvoudig tot drie verschillende luchtbehandelingskasten per berekening met elkaar te vergelijken op energie-, en onderhouds- en investeringskosten. Neem voor een berekening contact op met uw accountmanager of met Ir. Gertjan Middendorf, Manager van ons Kenniscentrum.

Wij verzorgen graag uw Life Cycle Cost berekening


Rosenberg | Ventilatoren & Klimaattechniek

Direct Offerte Tool II

In 5 minuten afmetingen en prijs van al uw luchtbehandelings-
kasten? Probeer nu zelf onze nieuwe Offerte Tool versie II.

Direct Offerte Tool 2