Is uw school veilig?

Een goed binnenklimaat in scholen is belangrijk om een gezonde en veilige omgeving te creëren. De adviseur of ontwerpende installateur zorgt voor het plan en de technische specificaties. Het is vaak niet eenvoudig om uw doelstellingen te vertalen naar technische eisen. Wat is goede ventilatie precies en wat is goed genoeg? Om u te helpen bij de vertaling van uw wensen naar uw eisen is er het Programma Van Eisen Frisse Scholen.

Van veilige wensen naar veilige eisen

Het Programma Van Eisen Frisse Scholen laat u per thema kiezen uit klasse A, B of C. Klasse A is het hoogste niveau en klasse C komt ongeveer overeen met de wettelijke eisen van het bouwbesluit. De thema’s zijn: Energie, Luchtkwaliteit, Thermisch comfort, Licht en Geluid. Het PVE Frisse Scholen 2015 is beschikbaar als document (download). Wij adviseren u te kiezen voor klasse A in de thema’s Luchtkwaliteit en Thermisch comfort. Met de hygiëne van onze volledig gladde kunststof luchtbehandelingskasten geniet u van gefilterde frisse buitenlucht.

klikblok oplossingen scholen

Ons product | Scholen

  

merididan primaryschool 570x353

Referenties | Scholen

   

rosenberg sbd besprechungsraum 1 scaled

Schoolventilatie-units in het klaslokaal?

  

Veilig ventileren

Het is bewezen dat goed ventileren een effectieve manier is om een besmettelijk aerogeen virus te verwijderen. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam | UVA zoals gepubliceerd in The Lancet toont dit aan en laat zien dat de hoeveelheid aerogeen virus met goede ventilatie in slechts 30 seconde gehalveerd wordt. Zonder ventilatie kan het virus urenlang in de ruimte blijven zweven. Om veilig te ventileren is het nodig om niet alleen de richtlijnen van het LCVS en het RIVM te volgen maar deze aan te vullen met extra ventilatie. 

Schoolventilatie volgens het LCVS

Door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen zijn de vaak lastig te bepalen bouwbesluit-eisen vertaald naar twee eenvoudigere criteria voor bestaande- en voor nieuwbouw scholen. Het criterium voor bestaande bouw (tot 2012) gaat uit van een luchtverversing van 6 dm3/s/persoon wat overeenkomt met 1200 ppm CO2. Voor nieuwbouw met vergunningverlening vanaf april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Het eenvoudigere criterium voor nieuwbouw gaat uit van een luchtverversing van 8,5 dm3/s/persoon wat overeenkomt met 950 ppm CO2. Onze geïntegreerde regelingen verzorgen dat goed.

Duurzaam ontwerp

Als de eisen voor een veilig binnenklimaat vastliggen is het belangrijk ze te realiseren met een duurzaam ontwerp en een zo gering mogelijk energieverbruik. De adviseur of ontwerpende installateur kan een duurzame installatie samenstellen waarbij het helpt om onafhankelijke kwaliteitseisen te stellen aan de installatieonderdelen. Deze kwaliteitseisen liggen vast in de richtlijnen “Ontwerp en Realisatie” van Binnenklimaat Nederland. Voor een snelle raming van uw luchtbehandelingscentrale zie onze Direct Offerte Tool.


Samen met Stichting OPEN beperken wij E-Waste

Wij werken samen met Stichting OPEN. Voluit: Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). En namens alle producenten en importeurs van elektrische apparaten in Nederland zijn wij vanaf 1 maart 2021 verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste. Ons doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te behalen én e-waste circulair te maken.

Geïntegreerde regeling

De luchtbehandelingssystemen van Rosenberg Klimaattechniek kunnen volautomatisch ventileren, filteren, verwarmen en koelen. De Priva regelaar communiceert met de CO2 sensoren in de klaslokalen en past traploos de ventilatieluchthoeveelheid aan. Daarnaast kan de Priva regelaar moeiteloos communiceren met CV ketel, warmtepomp of zelfs het gebouw beheerssysteem. De systemen zijn benaderbaar door middel van Web access en kunnen door middel van een touch screen controller worden bediend.

Laag gewicht in onderdelen leverbaar

Het hoge gewicht van een luchtbehandelingskast kan een belemmering zijn bij het bepalen van de juiste plaats. Met name in de vervangingsmarkt of monumentale gebouwen is dit vaak een probleem. De Liberty luchtbehandelingskasten zijn tot 40% lager in gewicht t.o.v. metalen kasten.

In bestaande gebouwen is het soms onmogelijk om zonder hak- en breekwerk luchtbehandelingskasten in een opstellingsruimte te plaatsen. De Liberty luchtbehandelingskasten worden standaard samengebouwd geleverd, maar kunnen ook volledig in onderdelen worden geleverd. Hierdoor is de kleinste doorgang altijd groot genoeg om de onderdelen in de opstellingsruimte te krijgen. Ons kundige samenbouwteam bouwt de kast ter plaatse op en garandeert daarmee een optimale werking.

Rosenberg | Ventilatoren & Klimaattechniek

Direct Offerte Tool II

In 5 minuten afmetingen en prijs van al uw luchtbehandelings-
kasten? Probeer nu zelf onze nieuwe Offerte Tool versie II.

Direct Offerte Tool 2